Klademe důraz na bezpečnost Vašich dětí.

Bezpečnostní prvky a řešení aplikované v naší mateřské škole:

01. Do vnitřních prostor školky je zamezen přístup cizích osob bez vědomí personálu.

02. Všechny rodiče žádáme o dodání fotografií osob oprávněných vyzvedávat jejich dítě. Trváme na sdělení identity osob, které osobně neznáme.

03. V prostorách školky jsou nainstalovány hasicí přístroje, školka má vlastní odborně vypracovaný evakuační plán. Personál je průběžně školen.

04. Elektrické zásuvky v dosahu dětí jsou opatřeny dětskými pojistkami.

05. Pro práci dětem zajišťujeme výhradně netoxické materiály - vodou ředitelná lepidla, barvy atd.

06. Nábytek ve školce splňuje bezpečnostní normy, jeho velikost je uzpůsobena velikosti dětí (jednotlivé třídy mají odlišnou velikost nábytku), povrchy jsou upraveny tak, jak vyžadují hygienické předpisy.

07. Všechny větší nábytkové díly jsou připevněny ke stěnám - nehrozí riziko pádu a zranění.

08. Školka se nachází v klidné zóně, provoz v ulici Pod Chaloupkami je minimální.

09. Malé dětské hřiště přilehlé ke školce je opatřeno bezpečnostní brankou.

10. Děti jsou pod neustálým dohledem personálu MŠ FlowerGarten.

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 776 637 470
info@flowergarten.cz
andrea@flowergarten.cz

 

 

FlowerGarten na sociální síti Facebook