Klademe důraz na bezpečnost Vašich dětí

Bezpečnostní prvky a řešení aplikované v našem centru ve školce:

01. Do vnitřních prostor centra je zamezen přístup cizích osob bez vědomí personálu. Dveře zamykáme zevnitř, zvenku nejsou opatřeny klikou.

02. Všechny rodiče žádáme o dodání fotografií osob oprávněných vyzvedávat jejich dítě. Trváme na sdělení identity osob, které osobně neznáme.

03. V prostorách školky jsou nainstalovány hasicí přístroje, školka má vlastní odborně vypracovaný evakuační plán. Personál je průběžně školen.

04. Elektrické zásuvky v dosahu dětí jsou opatřeny dětskými pojistkami.

05. Pro práci dětem zajišťujeme výhradně netoxické materiály - vodou ředitelná lepidla, barvy atd.

06. Nábytek ve školce splňuje bezpečnostní normy, jeho velikost je uzpůsobena velikosti dětí (jednotlivé třídy mají odlišnou velikost nábytku), povrchy jsou upraveny tak, jak vyžadují hygienické předpisy.

07. Všechny větší nábytkové díly jsou upevněny ke stěnám - nehrozí riziko pádu a zranění.

08. Ač nedaleko hlavní silnice, školka se nachází v klidné zóně, provoz v ulici Pod Spravedlností je minimální.

09. Vrátka mezi velkým dětským hřištěm a parkovištěm (výjezd na hlavní silnici) jsou řešena tak, aby je děti nemohly samy otevřít.

10. Prostor pro děti je zcela oddělen od prostoru pro vozidla rodičů.

11. Malé dětské hřiště přilehlé ke školce je opatřeno bezpečnostní brankou.

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 776 637 470
info@flowergarten.cz
andrea@flowergarten.cz

 

 

FlowerGarten na sociální síti Facebook