Pro děti všech národností od 2 do 6 let

Pod vedením týmu zkušených lektorů a lektorek se děti mohou formou hry a zábavy velice jednoduše seznámit s anglickým jazykem. Převážně rodilí mluvčí rozvíjí zájmy dětí v rámci široké škály výukových kurzů, sportovních aktivit a dalších možností zábavy.

Děti si hrají a nenásilně se učí v příjemném prostředí vily obklopené zahradou a dětským hřištěm.

Co na děti čeká?

  • Rodilí mluvčí a lektoři s výbornou angličtinou
  • Výlety do přírody, za sportem i za kulturou
  • Kurzy a zájmové kroužky
  • Vzdělávání podle tematických okruhů
  • Max 6 dětí na jednoho kvalifikovaného lektora
  • Speciální program pro předškolní děti- logopedie, grafomotorika
  • Odborná příprava dětí k přijímacímu řízení na výběrové základní školy

V jakých třídách mohou děti rozvíjet své znalosti?

  • Daisies - 2-3 roky
  • Roses - 3 - 4,5- 5 let
  • Lilies - 5 až předškolní děti

Pracujeme s dětmi vždy v poměru nejvíce šest dětí na jednoho dospělého. Naši pracovníci jsou rodilí angličtí mluvčí a nerodilí mluvčí s výbornou angličtinou. K dětem přistupujeme individuálně, podporujeme silné stránky a schopnosti každého z nich. Poskytujeme dětem stále nové podněty, abychom podpořili jejich přirozený rozvoj.

S dětmi pracujeme formou her, projektů, písniček, tvořivé činnosti, cvičení, sportování, vaření atd.

Děti se v naší školce učí přirozeně, prostřednictvím komunikace hlavně v angličtině, pomocí her a objevování nových možností, předmětů a pomůcek.

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 776 637 470
info@flowergarten.cz
andrea@flowergarten.cz

 

 

FlowerGarten na sociální síti Facebook