Odpolední družina Sunflowers je určena pro děti školou povinné. Děti mají možnost strávit odpoledne v anglicky mluvícím prostředí. Učitelé představují dětem novou slovní zásobu dle předem určených témat, pomáhají jim zlepšit gramatiku přirozenou cestou a díky komunikaci výhradně v angličtině zlepšit porozumění a komunikační schopnosti.

Tento kurz je určen pro děti, které jsou alespoň mírně pokročilé. Ideální pro žáky prvních tříd, kteří navštěvovali anglickou školku.

Tento kurz je veden rodilým mluvčím. Erin je rodilá mluvčí z Austrálie,  je velice milá a dětmi oblíbená.

Kurzy probíhají v letošním roce vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Sunflowers 1x týdně 180 min, 15 týdnů/ 5.400 Kč
Sunflowers 2x týdně 180 min, 15 týdnů/ 9.900 Kč
Uvedená cena zahrnuje snack a nápoje.

Stručné shrnutí odpoledne v Sunflowers

  1. práce na domácích úkolech z anglického jazyka na základě probíraného školního učiva
  2. slovní zásoba související se školní výukou a daným tématem
  3. tématická konverzace
  4. společná svačina
  5. v průběhu odpoledne hry venku

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 776 637 470
info@flowergarten.cz
andrea@flowergarten.cz

 

 

FlowerGarten na sociální síti Facebook